دانشکده مهندسی مکانیک- تاریخچه
تاریخچه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده مهندسی مکانیک 

  مهندسی مکانیک گسترده‌ترین عرصه مهندسی در توصیف هستی است. هنری است که دانش را، با ظرافتی شایسته، در راستای شناخت، بهره‌برداری، و پاسداری از طبیعت به کار می‌گیرد. هدف آن نیز، فراهم‌آوری شرایط مناسب برای زندگی انسان و همچنین دیگر موجودات هستی است. دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان اولین دانشکده مهندسی کشور، نزدیک به صد سال است که چشمه خدمات زیادی در مسیر پیشرفت ایران و خاستگاه مهندسانی است که چهره جامعه را به شکل بهتری تغییر می‌دهند. در این دانشکده، با پیشگامی در روش‌های نوین آموزش، دانشجویان مشتاق این فرصت را پیدا می‌کنند تا به انسان‌های بهتری برای همراهی با زندگی تبدیل شوند.
دانشکده مهندسی مکانیک، در کلیه سطوح آموزشی و پژوهشی، مقصد دانشجویان خوب کشور است. آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، و مراکز مدرن کارافرینی و ارتباط با صنعت، به دانشجویان کمک می‌کنند تا راه خود را در بازار کار بیابند. یک هیئت علمی با ۴۶ عضو، شامل ۱۸ استاد، ۱۳ دانشیار، و ۱۵ استادیار، دانشجویان را در این راه جذاب همراهی می‌کند. تاکید برنامه‌های آموزشی این دانشکده بر فارغ‌التحصیلی مهندسانی است که علاوه بر مهندسی مکانیک، با تعاملات بازار کار و ابزار کارآفرینی به‌روز باشند. گرایش‌های مختلف مهندسی مکانیک مانند ساخت و تولید، تبدیل انرژی، طراحی کاربردی، هوافضا، مهندسی پزشکی در دانشکده مهندسی مکانیک فعال هستند. آزمایشگاه‌های پژوهشی متعددی در دانشکده وجود دارند که در زمینه‌های نام‌برده، با صنایع مختلف کشور همکاری فعال دارند. این موضوع سبب شده است تا دانشکده مهندسی مکانیک، نقش پررنگی در اعتلای صنعتی کشور بازی کند.

به دانشکده مهندسی مکانیک خوش آمدید.
 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/find-16.3847.4011.fa.html
برگشت به اصل مطلب