دانشکده مهندسی مکانیک- آموزش کارشناسی
آموزش کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/15 | 
آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، طبقه همکف
آدرس ایمیل: mech_amoozeshiust.ac.ir
تلفن مستقیم: ۷۷۴۹۱۲۳۰

 
همکاران حوزه آموزش کارشناسی
 
  • سهیلا کرمانی
مدیر آموزش
تلفن: ۷۳۲۲۸۹۵۱
آدرس ایمیل: kermaniiust.ac.ir
 
  • نیلوفر سعادت
کارشناس آموزشی (کارآموزی، کارگاههای مهارت مهندسی، ال ام اس)
تلفن: ۷۳۲۲۸۹۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۸۱۹۵۶
آدرس ایمیل: saadatniust.ac.ir
 
  • فرشته هاشمی
کارشناس آموزشی (مشکلات آموزشی و انتخاب واحد، درخواستهای کمیته، سایت گلستان)
تلفن: ۷۳۲۲۸۹۷۸
تلفن همراه: ۰۹۰۲۵۰۵۵۰۱۶
آدرس ایمیل: hashemi_fiust.ac.ir
 
  • فاطمه بختیاری
کارشناس آموزشی (فاز صفر، پروژه، فارغ التحصیلی، استاد راهنمای پروژه)
تلفن: ۷۳۲۲۸۹۸۳
آدرس ایمیل: fbakhtiyariiust.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find-16.18318.54528.fa.html
برگشت به اصل مطلب