دانشکده مهندسی مکانیک- تا پایان نیمسال اول 92-91
تا پایان نیمسال اول 92-91

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ده نفر اول ورودی 88 تا پایان نیمسال اول 92-91

  شماره دانشجویی

  نام

  نام خانوادگی

  واحد

  معدل کل

  88541051

  محسن  

  اسدبگی

  130

  18.36

  88542369

 وحید

  صابری نصرآباد

  123

  18.36 

  88542342

  سیدمیلاد

  مصطفوی اسکویی

  125

  17.54

  88541158

 روح الله

  قاسمی

  126

  17.5

  88541292

  مسعود

  معین زاده

  123

  17.47

  88541247

 سالم

 سویطی

  121

  17.42

  88542378

  بهزاد

  قنبری اورنج 

  125

  17.3

  88542315

  علیرضا

  شماعی کاشانی 

  126

  17.22

  88542012

  امین  

  ریحانی

  104

  17.2

  88541069

  میلاد

  کاظمی مهرآبادی 

  123

  17.13

 

 

  ده نفر اول ورودی 89 تا پایان نیمسال اول 92-91

  شماره دانشجویی

  نام

  نام خانوادگی

  واحد

  معدل کل

  89541116

  مبین

  خاموشی

  93.5

  19.5

  89541152

  رضا

  شریف زاده

  94.5

  18.9

  89541063

  سپهر

  دهقانی قهنویه

  93.5

  18.8

  89542033

  سید مصطفی

  حسینی شکرابی 

  92.5

  17.99

  89542194

  آرش

  عرب خلج

  92.5

  17.66

  89542354

  امین

  حبیب نژاد کورایم

  91.5

  17.47

  89541188

  سعید

  احسانی

  86.5

  17.44

  89541072

  محسن

  محمدی

  93

  17.34

  89541357

  کیا

  داستانی

  91

  17.26

  89542122

 اصلان

  بافهم علمداری

  86.5

  17.26

 

 

  ده نفر اول ورودی 90 تا پایان نیمسال اول 92-91

  شماره دانشجویی

  نام

  نام خانوادگی

  واحد

  معدل کل

  90542296

  علی

  میرزایی

  52

  19.19

  90541301

  امیرحسین

  حمیدی

  58

  18.74

  90542341

  مهدی

  نیک نژاد

  56

  18.72

  90541229

  مهدی

  تیمورزاده

  47

    18.6  

  90541193

  سعید

  بیات

  56

  18.12

  90542233

  عظیم

  مرادی

  49

  17.86

  90541148

  علی

  انصاری

  55

   17.7

  90542062

  فرهاد

  ظفری

  54

  17.65

  90542044

  سیدمهدی

  طاهری

  52

  17.64

  90542323

  صادق

  نوروزی اصل

  54

  17.61

 

 

  ده نفر اول ورودی 91 تا پایان نیمسال اول 92-91

  شماره دانشجویی

  نام

  نام خانوادگی

  واحد

  معدل کل

  91541239

  محمد

  حسنی

  17

  19.43

  91541257

  سید محمدرضا

  حسینی

  17

  18.93

  91541122

  نیما  

  بخشی

  18

  18.92

  91542189

  علیرضا

  مجاهد

  17

  18.83

  91542351

  رضا

  یعقوبی امامی

  18

  18.83

  91542198

  علیرضا

  محرمخانی

  18

  18.72

  91542027

  سیدروح الله

  عیسی زاده

  17

  18.48

  91541158

  عماد

  پوراحمدی

  14

  18.44

  91541356

  سینا

  سعیدی

  18

  18.31

  91541302

  امیرارسلان

  دهقان

  18

  18.22

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.12470.26067.fa
برگشت به اصل مطلب