دانشکده مهندسی شیمی- 10012
11

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری دومین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی

 (CFD) در دانشکده مهندسی شیمی: 


 دومین کنفرانس ملی  کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی

 (CFD) در مهندسی شیمی  - 23 اردیبهشت 1388

محورهای کنفرانس:

 تکنولوژی‌های جداسازی 

 جریان‌های چندفازی 

انرژی و محیط‌زیست

جریان‌های پیچیده 

 دستگاه‌های تبادل‌کننده حرارتی 

 ماشین‌های دوار 

تکنیک‌های مدل‌سازی CFD و اعتبارسنجی 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.5958.6858.fa.html
برگشت به اصل مطلب