دانشکده مهندسی شیمی- اخبار جاری
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
با حکم دکتر منصور انبیاء، خانم دکتر فروغ عاملی، به عنوان «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر انبیاء ، طی حکم مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵، دکتر فروغ عاملی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به خانم دکتر عاملی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.5876.73413.fa.html
برگشت به اصل مطلب