دانشکده مهندسی شیمی- اخبار جاری
نشست مجازی مدیران دانشکده با دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/24 | 
نشست آنلاین  رئیس، معاون آموزشی و مدیر فرهنگی دانشکده با  حدود ۵۰ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۹۹ از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵ به صورت مجازی و در بستر سامانه مدیریت یادگیری مرکز آموزش الکترونیکی (LMS)  دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه توضیحاتی در خصوص فعالیتهای دانشکده در شرایط کرونا ارائه گردید و در ادامه به پرسش و پاسخ دانشجویان اختصاص یافت و  به سوالات و مشکلات آموزشی و پژوهشی آنها پاسخ داده شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=15.5876.59852.fa
برگشت به اصل مطلب