دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
پوسترهای کارآموزی سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/3 | 
 به منظور به اشتراک گذاری تجربیات دوره کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی و آشنایی بیشتر سایر دانشجویان با حوزه های مختلف صنعتی، چالش های موجود در صنایع و فرصت های شغلی برای مهندسین شیمی، نمایشگاه پوستر و کلیپ کارآموزی برگزار میگردد. برگزیدگان پوستر و کلیپ برتر دانشکده معرفی و از ایشان تقدیر خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.5827.68768.fa.html
برگشت به اصل مطلب