دانشکده مهندسی شیمی- اخبار علمی
برگزیده شدن طرح دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز در جشنواره جوان خوارزمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/19 | 
طرح جناب آقای مهندس سید فواد موسوی دانشجوی دوره دکتری دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز تحت هدایت جناب آقای دکتر سید حسن هاشم آبادی در بیستمین جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شد.

در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با این طرح پرداخته شده است:
"امروزه یکی از بزرگترین چالش‌ها در صنایع مختلف، اندازه‌گیری دقیق پارامترهای مختلف جریانی از جمله جریان عبوری سیالات داخل لوله‌ها می‌باشد. مقدار دقیق سیال مبادله شده از نظر اقتصادی و حقوقی پارامتری بسیار تعیین کننده و موثر در قراردادها می‌باشد. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین راه حل‌های فائق آمدن بر این مسئله، اندازه‌گیری جریان سیال با استفاده از فلومترهای دقیق از جمله فلومترهای التراسونیک می‌باشد. این‌ نوع فلومترها علاوه بر مزایای بسیار خود، از جمله عدم ایجاد افت فشار، عدم وجود قطعات متحرک در آن و هزینه نگهداری پایین، راه حل مناسبی در جهت افزایش دقت اندازه‌گیری به کمتر از 5/0± درصد می‌باشند، که در صنعت عدد بسیار مطلوبی محسوب می‌شود.
Line Callout 2 (Accent Bar): بخش ترانسدیوسرهای التراسونیککنتورهای التراسونیک از سه بخش اصلی SPU، اسپول و ترانسدیوسر التراسونیک تشکیل می‌شوند. بخش SPU یا واحد پردازش سیگنال وظیفه ارسال، دریافت و پردازش سیگنال‌ها و همینطور محاسبات مربوطه را بر عهده دارد. همچنین اسپول بدنه اصلی کنتور می‌باشد. اما مهم‌ترین بخش و به تعبیر دیگر، قلب یک کنتور التراسونیک واحد ترانسدیوسر التراسونیک آن می‌باشد. در این طرح برای اولین بار در کشور ترانسدیوسر التراسونیک به منظور کاربرد در کنتور التراسونیک گاز، با رعایت کلیه الزامات کار در محیط گازی و انفجاری، طراحی و ساخته شده است. به علاوه، به منظور طراحی و شبیه‌سازی عملکرد ترانسدیوسرها، نرم‌افزاری توسعه داده شد که البته از آن می‌توان برای کاربردهای دیگر نیز استفاده نمود."

یک نمونه از ترانسدیوسرهای التراسونیک طراحی و ساخته شده
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.5744.54957.fa.html
برگشت به اصل مطلب