دانشکده مهندسی شیمی- مصوبات ، مقررات و آیین نامه ها
مصوبات ، مقررات و آیین نامه ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مقررات و آئین نامه های پژوهشی


مقررات و آئین نامه های آموزشی

    دوره کارشناسی

  برای مشاهده مقررات و آئین نامه های آموزشی دانشگاه اینجا را کلیک کنید

  دوره کارشناسی ارشد

 برای مشاهده مقررات و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اینجا را کلیک کنید

  دوره دکتری

  برای مشاهده مقررات و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اینجا را کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2443.2266.fa.html
برگشت به اصل مطلب