دانشکده مهندسی شیمی- اعضای
32

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دروس قابل اخذ در ترم جاری (نیمسال اول 87 -88 ) عبارتند از :

1 - ترمودینامیک  پیشرفته

2 - طرح راکتور  پیشرفته

3 - مکانیک سیالات پیشرفته

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.1631.5801.fa.html
برگشت به اصل مطلب