دانشکده مهندسی شیمی- اعضای
1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

 

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در قالب دورههای غیر حضوری (آموزش الکترونیکی )

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه برای نیمسال اول 88-87  از میان متقاضیان بر اساس آئین نامه دوره های فراگیر غیر حضوری           (آموزش الکترونیکی) در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی  (گرایش طراحی     شبیه سازی و کنترل فرآیند و گرایش فرآیندهای جداسازی) دانشجو می پذیرد .متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 20/4/87  به آدرس  اینترنتی http://vust.ir

مراجعه و یا با شماره تلفنهای 6-77209020  بخش پذیرش و ثبت نام تماس حاصل نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.1631.5031.fa.html
برگشت به اصل مطلب