دانشکده مهندسی شیمی- لیست دانشجویان ممتاز سال 1387
لیست دانشجویان ممتاز سال 1387

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/11/26 | 

لیست دانش آموختگان ممتاز دانشکده مهندسی شیمی در سال 1387

  82462102

  مریم سادات

  صدرایی

  مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی

  کارشناسی

  85462143

  عباس

  سلیمی

  مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی

  کارشناسی

  83461158

  امیر

  صفار

  مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت

  کارشناسی

  83461202

  امیراتابک

  اسدی

  مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت

  کارشناسی

  84662041

  سیدمحمدعلی

  صفوی

  مهندسی شیمی- فرایندهای جدا سازی

  ارشد

  لیست دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی شیمی در سال 1387

  83461158

  امیر

  صفار

  مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت

  کارشناسی

  83461202

  امیراتابک

  اسدی

  مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت

  کارشناسی

  83461505

  مهدی

  معدنی

  مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی

  کارشناسی

  84461081

  مه راز

  بهبود

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  85462081

  فرزاد

  فدائی

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  85461191

  سارا

  حیدری

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  85461003

  میترا

  ابراهیمی گردشی

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  86462084

  سینا

  مرادی

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  86462066

  رقیه

  محمودی

  مهندسی شیمی

  کارشناسی

  85661011

  کیوان

  کیان پور

  مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی

  ارشد

  85664591

  مونا

  افتخاردادخواه

  مهندسی شیمی- طراحی شبیه سازی و کنترل فرایندها

  ارشد

  85662017

  عبدالحمید

  صلاحی ابوالوردی

  مهندسی شیمی- فرایندهای جدا سازی

  ارشد

  85665026

  گلاره

  شیبانی مدرحی

  مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

  ارشد

  85663059

  علی اصغر

  داودی

  مهندسی شیمی - ترمودینامیک وسینتیک

  ارشد

  86663044

  محمد

  صیدی

  مهندسی شیمی - ترمودینامیک وسینتیک

  ارشد

  86662011

  امیر

  بهروزی فر

  مهندسی شیمی- فرایندهای جدا سازی

  ارشد

  86661041

  حمیده

  هاشمی کته سری

  مهندسی شیمی- صنایع شیمیایی معدنی

  ارشد

  86665011

  سحر

  شادرام

  مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی

  ارشد

  86664059

  خشایار

  شریفی

  مهندسی شیمی- طراحی شبیه سازی و کنترل فرایندها

  ارشد

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find-15.13856.32121.fa.html
برگشت به اصل مطلب