دفتر کانون بازنشستگان- تسلیت
تسلیت

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/19 | 
تسلیت به خانواده  مرحوم عباسعلی جعفری
با نهایت تاسف با خبر شدیم همکار بازنشسته آقای عباسعلی جعفری به رحمت ایزدی پیوسته اند.
کانون بازنشستگان دانشگاه درگذشت آن مرحوم را به خانواده ایشان و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماید.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.19192.63333.fa.html
برگشت به اصل مطلب