دفتر کانون بازنشستگان- تعاونی
عرضه قسطی گوشت گوساله منجمد برزیلی در شرکت تعاونی مصرف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/29 | 
عرضه قسطی گوشت گوساله منجمد برزیلی در شرکت تعاونی مصرف دانشگاه
کانون بازنشستگان دانشگاه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:
با توجه به اعلام نیاز عده ای از کارکنان بازنشسته و مستمری بگیر دانشگاه که مشکل مالی دارند، با هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف دانشگاه هماهنگی بعمل آمد تا جهت رفاه حال این عزیزان خرید گوشت منجمد بصورت اقساطی (حداکثر به مدت ۴ ماه) با قیمت کیلویی ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال انجام شود.

تلفن مستقیم شرکت تعاونی مصرف: ۷۷۲۴۰۴۱۷
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://www.iust.ac.ir/find-142.18680.64100.fa.html
برگشت به اصل مطلب