دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر رحمانی
دکتر عادل رحمانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

     

          استادیار

 دانشکده مهندسی کامپیوتر

 دانشگاه علم و صنعت ایران

 ایمیل: rahmani_at_iust.ac.ir

 شماره تلفن مستقیم :  ۷۳۲۲۵۳۲۴       -

 ۸-۷۷۲۴۰۵۴۰-داخلی ۵۳۲۴

سال و محل اخذ مدرک دکترا: ۱۳۷۵- ژاپن

 تخصص: هوش مصنوعی، پردازش تکاملی

مقالات علمی تحقیقاتی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.1961.1493.fa.html
برگشت به اصل مطلب