دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر کنگاوری
سابقه تحصیل

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
سوابق تحصیلی دانشگاهی
ردیف

  مدرک تحصیلی

  (لیسانس … )

  رشته تحصیلی

  نام دانشگاه

  محل دانشگاه

  تاریخ اخذ مدرک تحصیلی

  درجه B.S. به بالا

  شهر

  کشور

  1

کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار صنعتی شریف تهران ایران 1363 B.S

  2

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سالفورد سالفورد انگلستان 1367 M.S

  3

دکترای تخصصی کامپیوتر یومیست منچستر انگلستان 1373 Ph.D

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.1960.22104.fa.html
برگشت به اصل مطلب