دانشکده مهندسی کامپیوتر- فرم‌های آموزشی
فرم‌های آموزشی مقطع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/28 | 
AWT IMAGE

فرم ها

AWT IMAGE
**فرم های عمومی **  
تعیین دروس دکترا  (۷۰۰) AWT IMAGE
درخواست اضافه ظرفیت جهت اخذ درس از گرایش دانشجو  AWT IMAGE
اخذ درس از گرایش دیگر AWT IMAGE
اخذ درس از سایر دانشکده ها AWT IMAGE
اخذ درس به صورت مهمان از سایر دانشگاه ها AWT IMAGE
درخواست تغییر درس دوره دکترا  (۷۰۵) AWT IMAGE
درخواست از کمیته منتخب دانشگاه *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE
درخواست حذف اضطراری یک درس *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE
درخواست حذف پزشکی یک درس دکترا  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE
درخواست مرخصی تحصیلی دکترا  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE
انصراف از تحصیل  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE
تقاضای مجوز خروج از کشور دانشجویان مشمول وظیفه عمومی  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت* AWT IMAGE

**فرم های آزمون جامع ** 

آزمون جامع در طول سال تحصیلی در ۲ مرحله: ۱- پایان اردیبهشت ماه ۲- پایان شهریورماه تا اوایل مهرماه برگزار می گردد.

درخواست شرکت در آزمون جامع دکتری  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت*

AWT IMAGE

درخواست تعیین بسته امتحانی جهت شرکت در آزمون جامع دکتری   (۷۴۰)

AWT IMAGE

مجوز برگزاری آزمون جامع دکتری  *از طریق سایت گلستان - پیشخوان خدمت*

AWT IMAGE

بسته آزمون جامع 

AWT IMAGE
**فرم های موضوع رساله**
پیشنهاد موضوع رساله دکتری - کاربرگ کمیته هادی (۷۵۵) AWT IMAGE
تاییدیه گزارش موضوع رساله دکتری   (۷۵۶) AWT IMAGE
تعیین زمان جهت دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکتری  (۷۵۷) AWT IMAGE
اطلاعیه جلسه دفاع از پیشنهاد موضوع رساله دکتری  (۷۵۸) AWT IMAGE
فرم تاییدیه اصلاحات گزارش موضوع رساله دکتری  (۷۵۹) AWT IMAGE
**فرم های سمینار**
*ارائه سمینار در پایان هر ترم تحصیلی می باشد.*
فرم سمینار میان دوره ای دکتری  (۷۶۰) AWT IMAGE
 
قالب آماده سازی گزارش پیشرفت رساله دکترا (سمینار۱ و ۲) AWT IMAGE
**فرم های  پیش دفاع**
درخواست پیش دفاعیه از رساله دکترا AWT IMAGE
فرم اطلاعات مقالات AWT IMAGE
فرم مجوز پیش دفاع AWT IMAGE
**فرم های دفاع نهایی**
فرم مجوز دفاع نهایی AWT IMAGE
اطلاعیه جلسه دفاع نهایی AWT IMAGE
فرم تائید انجام اصلاحات مربوط به رساله دکتری  (۷۶۲) AWT IMAGE
کلیه فرم های مقطع دکتری در سایت آموزش دانشگاه
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.18808.59881.fa.html
برگشت به اصل مطلب