دانشکده مهندسی کامپیوتر- تماس با دانشکده
تماس با دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/16 | 
نشانی: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی کامپیوتر
تلفن: ۷۳۲۲۵۳۰۰
فکس: ۷۳۰۲۱۲۲۰
پست الکترونیک: Cesecretary@iust.ac.ir
 
کد پستی دانشگاه : ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴ 
تلفن دانشگاه: ۹-۷۷۴۵۱۵۰۰

 
راهنمای ورود به دانشکده مهندسی کامپیوتر روی نقشه دانشگاه علم و صنعت ایران 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18448.55602.fa.html
برگشت به اصل مطلب