دانشکده مهندسی کامپیوتر- دکتر محمدرضا محمدی
دکنر محمدرضا محمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 


محمدرضا محمدی
استادیار گروه هوش مصنوعی و رباتیک
زمینه های پژوهشی:
بینایی ماشین
یادگیری ماشین
پردازش ویدئو
اطلاعات تماس:
تلفن مستقیم 02173225370 یا داخلی 5370
پست الکترونیک: mrmohammadi@iust.ac.ir
صفحه وب: http://webpages.iust.ac.ir/mrmohammadi
صفحه گوگل اسکالر:
https://scholar.google.com/citations?user=H34y7Q0AAAAJ&hl=en
تحصیلات:
دکتری: مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (1394)
عنوان رساله: تخمین شدت واحدهای کنشی چهره با استفاده از مشخصه های تنکی آنها
استاد راهنما: دکتر عمادالدین فاطمی زاده
استاد مشاور: دکتر محمدحسین ماهور (دانشگاه دِنوِر)
کارشناسی ارشد: مهندسی برق، الکترونیک دیجیتال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران (1390)
عنوان پایان نامه: تخمین جهت نگاه با استفاده از پردازش تصویر
استاد راهنما: دکتر ابوالقاسم اسدالله راعی
کارشناسی: مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران (1389)
کارشناسی: مهندسی برق، الکترونیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران (1388)
موضوع پروژه: طراحی و پیاده سازی فیلتر دسیمِیشِن در مبدل های آنالوگ به دیجیتال با بیش نمونه برداری
استاد راهنما:  دکتر محمد یاوری
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.18195.52417.fa.html
برگشت به اصل مطلب