دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
دستور العمل اجرایی آموزشی و پژوهشی شورای آموزشی دانشگاه در شرایط خاص

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/27 | 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.59598.fa.html
برگشت به اصل مطلب