دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/12 | 
دانشجویان زیر به تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند:

1-امین معاون جولا
2-مژده هاشمی نمین
3-امیر کوصدقی
4-احمد ملکیان بروجنی
5-احد مظفری فرد
6-صالح فخرعلی
7-فرزاد مرادی
  

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.58399.fa.html
برگشت به اصل مطلب