دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
مهلت تصویب موضوع رساله دکترا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
یادآوری مهم وفوری دانشجویان ورودی 96

آخرین مهلت تصویب موضوع رساله دکترا "پروپزال" (تصویب در گروه و شورا ، تشکیل جلسه دفاعیه) تا تاریخ سه شنبه  1398/07/30 می باشد، پس از تاریخ فوق در صورت عدم تصویب موضوع رساله مطابق مقررات عمل خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.57561.fa.html
برگشت به اصل مطلب