دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
قابل توجه دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
قابل توجه دانشجویان متقاضی  فرصت مطالعاتی
دانشجویان دکترای ورودی 95 درخواست خود را با مدارک مورد نیاز حداکثر تا تاریخ 98/03/08 به تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند.
شرایط :
  • متقاضی آزمون جامع خود را با موفقت گذرانده و طرح پیشنهادی رساله دکتری وی نیز تصویب  شده باشد.
  • متقاضی در زمینه­ای هم در راستا با موضوع رساله دکتری خود از یک دانشگاه معتبر نامه پذیرش را که به تایید گروه تخصصی (آموزشی و پژوهشی)رسیده باشد، ارائه نمایند.
  • در زمان اعزام متقاضی، حداکثر سه سال از شروع به تحصیل وی گذشته باشد.
  • مدارک دانشجویان مطابق مقررات دانشکده  پس از بررسی در شورای آموزشی ارسال می گردد.
مدارک مورد نیاز:
  • نامه پذیرش که در آن  نام دانشجو، مدت استفاده از فرصت مطالعاتی و  آرم دانشگاه مورد نظر قید شده باشد.
  • کاربرگ انگلیسی و فارسی (فرم­های در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه موجود می­باشد).
  • کپی کارت ملی
  • کپی نمره زبان
  • تصویر حکم بورس (برای دانشجویان بورسیه)
  • کپی مقالات به  همراه  برگه پذیرش یا ارسال مقاله با ذکر عنوان مقاله، وضعیت مقاله (چاپ / ارسال)،  زمان (چاپ / ارسال) و  محل آنها  که به تایید استاد راهنما رسیده باشد..
          دانشجویان گرامی  برای اطلاع بیشتر از شرایط و فرآیند استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در سال 97و فایل فرم های مربوط می توانند به سایت تحصیلات  تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایید.

تذکر: دانشجو پس از برگشت، در یک سمینار عمومی گزارش خود را ارائه می دهد.  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.53350.fa.html
برگشت به اصل مطلب