دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی مقطع دکتری
قابل توجه دانشجویان دکترای ورودی 94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/1 | 

دانشجویان دکترای ورودی 94 توجه فرمایید:

مطابق با  آیین نامه آموزشی و طبق تقویم آموزشی دانشجویان دکترا ، پایان نیمسال چهارم تحصیلی باید از موضوع پیشنهاد پروژه ی دکترای خود دفاع نمایید .

                                                                       

                                                                                                                                                                             دفتر آموزش دکترای دانشکده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.17725.50080.fa.html
برگشت به اصل مطلب