دانشکده مهندسی کامپیوتر- گروه هوش‏‏ مصنوعی و رباتیک
اساتید گروه هوش مصنوعی و رباتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر گروه:

اعضای اصلی:

اعضای فرعی:

اعضای سابق:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.15572.22187.fa.html
برگشت به اصل مطلب