دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
مهیار عبدلی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/9 | 

آقای مهیار عبدلی دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر حسن نادری مورخ  ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ساعت ۰۷:۳۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود با عنوان "ارائه روشی جهت پیش‌بینی احتمال مشارکت کاربر در یک رویداد شبکه اجتماعی" دفاع خواهند نمود.

 


ارائه ­دهنده:
مهیار عبدلی


  استاد راهنما:
دکتر 
حسن نادری


  هیات داوران:

دکتر کنگاوری 
دکتر رهگذرزمان : ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲

  ساعت ۰۷:۳۰

       


چکیده پایان نامه :
موضوع و میزان فعالیت کاربران در شبکه اجتماعی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی است. کاربران با تولید محتوا در شبکه اجتماعی باعث ایجاد و گسترش رویدادهای شبکه اجتماعی می‌شوند. بررسی عوامل مؤثر بر میزان و کیفیت مشارکت فرد در شبکه‌های اجتماعی باعث شناخت ویژگی‌های فرد و همچنین آشکارسازی الگوهای رفتاری جامعه در فضای مجازی می‌شود. علاوه بر این‌که پیش‌بینی مشارکت کاربر در رویداد‌های شبکه اجتماعی تصمیم‌گیرندگان اجتماعی را برای اتخاذ تصمیمات درست یاری می‌کند؛ درکی عمیق‌تر از علاقه‌مندی‌ها و تمایلات کاربر در اختیار قرار می‌دهد. تا جایی که می‌دانیم پیش‌بینی مشارکت کاربران در رویدادهای شبکه اجتماعی با درنظرگرفتن محدودیت در زمان مشارکت و ترتیب زمانی تا کنون صورت نگرفته است. در این پایان‌نامه تعریفی مشخص از رویداد در شبکه اجتماعی ارائه می‌شود. سپس به کمک بهره‌برداری از بازخوردهای غیرصریح و سوابق مشارکتی کاربر و همچنین با درنظرگرفتن قیود و ترتیب زمانی مشارکت کاربر در رویداد، سه مدل مبتنی بر روش‌های پالایش مشارکتی برای پیش‌بینی مشارکت کاربر در رویداد پیشنهاد می‌شوند. بهترین مجموعه متغیرهای قابل‌تنظیم هرکدام از روش‌ها محاسبه‌شده و اهمیت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌شوند. همچنین مشارکت کاربرها در چندین رویداد شبکه اجتماعی، در مقاطع مختلف رویداد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزیابی روش‌ها نشان می‌دهد، مدل‌های ارائه شده بدون استفاده از ویژگی‌های متنی رویدادها، عملکرد مناسبی داشته‌اند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11064.75497.fa.html
برگشت به اصل مطلب