دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
محمد سیاوشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/9 | 

    ارائه­ دهنده:
محمد سیاوشی


 استاد راهنما:
دکتر
محسن شریفی

هیات داوری: 
 دکتر
محمد عبداللهی ازگمی
دکتر سعید صدیقیان کاشی


زمان:
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

ساعت ۱۷:۰۰
 

آقای محمد سیاوشی دانشجوی کارشناسی ارشد آقای دکتر محسن شریفی روز شنبه ۱۳ اسفندماه ساعت ۱۷:۰۰ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "توسعه زمان‌بند آگاه از جدول‌صفحهدفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:                                             

 این پایان‌نامه به ارائه یک زمان‌بند جدید و یک روش برای تولید همانند‌هایی از جدول‌صفحه در سیستم‌های با دسترسی غیر یکنواخت حافظه می‌پردازد.  سیستم توسعه داده شده با نام ققنوس برنامه‌هایی با داده‌های بزرگ را هدف قرار داده و سعی می‌کند تا کیفیت سرویس را برای این برنامه‌ها در شرایطی که چند برنامه بر روی سرور درحال اجرا هستند حفظ کند. ققنوس به ارائه راهکار‌هایی قابل اطمینان خواهد پرداخت که به راحتی در سرور‌های درحال ارائه خدمات قابل استفاده باشد. امروزه، سیستم‌های‌عامل جدید جدول‌صفحه را بر روی یک یا چند گره با دسترسی غیر یکنواخت حافظه قرار داده و در طول زمان اجرای برنامه جای آن را تغییر نمی‌دهند. همین امر باعث می‌شود پردازه و جدول‌صفحه در گره‌های متفاوتی قرار گرفته و باعث افزایش سیکل‌های لازم برای پیمایش جدول‌صفحه شود که در نتیجه آن کارایی برنامه کاهش می‌یابد. برای رفع این مشکل سیستم‌عامل میتوسیز از روش همانند‌سازی جدول‌صفحه بر روی تمام گره‌ها استفاده کرد که باعث می‌شود پیمایش جدول‌صفحه به صورت محلی انجام شود. میتوسیز با به ارث بردن زمان‌بند و روش توزیع‌بار لینوکس باعث می‌شود تا نخ‌های برنامه‌ها بر روی تمام گره‌ها توزیع شوند. این توزیع‌بار باعث ایجاد تداخل برنامه‌های کم‌اولویت با برنامه‌های با اولویت بالا‌تر شده و با ایجاد مزاحمت برای پیمایش‌صفحه باعث کاهش کارایی برنامه می‌شود. سیستم‌عامل ققنوس با ارائه ۳ راهکار  مقابل این سربار را حذف می‌کند: ۱) تثبیت نخ‌ها روی گره‌های جداگانه برای منزوی کردن برنامه‌ها، ۲) استفاده از فناوری Intel RDT برای کنترل تداخل برنامه‌هایی که روی یک گره قرار می‌گیرند، و ۳) تولید جدول‌صفحه همانند تنها در صورت نیاز با استفاده از تحلیل رفتار برنامه با استفاده از شمارنده‌های سخت‌افزاری. منطق اصلی ققنوس به شکل ماژول قابل بارگیری حین اجرا برای سیستم‌عامل لینوکس ارائه شده  و بر روی سخت‌افزار و نرم‌افراز‌های واقعی ارزیابی شده‌است. در ارزیابی‌های انجام شده بر روی سروری با ۲ سوکت پردازنده با برنامه‌های واقعی ققنوس توانست به طور متوسط ۱.۶۳ برابر نسبت به لینوکس و ۲.۰۹ برابر نسبت به میتوسیز سیکل‌های پردازنده را کاهش دهد.

 
 

مکان: دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه سوم ،اتاق دفاع
 
  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11064.71240.fa.html
برگشت به اصل مطلب