دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفاعیه ارشد
امین سالم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/25 | 

    ارائه­ دهنده:
امین سالم


 استاد راهنما:
دکتر
زینب موحدی

هیات داوری: 
 دکتر ناصر مزینی
دکتر مازوچی

زمان:
 ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

ساعت ۱۷:۱۵
 

آقای امین سالم دانشجوی کارشناسی ارشد سرکار خانم دکتر زینب موحدی روز سه شنبه  ۲۶ مهرماه ساعت ۱۷:۱۵ از پروژه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان "ارائه یک دفترکل توزیع‌شده مبتنی بر شهرت در اینترنت اشیاءدفاع خواهند نمود.

چکیده پایان نامه:
امروزه با توسعه فناوری اینترنت اشیاء انتظار می‌رود حوزه‌ی صنعت یک تغییر الگو به واسطه‌ی اینترنت اشیاء و تحلیل داده‌های حجیم از صنعت رایج دیجیتال نسل سوم به صنعت مبتنی بر هوشمندی را تجربه کند که به آن انقلاب صنعتی نسل چهارم گفته می‌شود. با این حال وجود چالش‌های امنیتی، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیاء و حملات رایج به زیرساخت‌های متمرکز این فناوری را می‌توان به عنوان برخی از موانع اصلی گسترش این فناوری ذکر نمود. یکی از راهکارهای نوظهور و قابل توجه در برطرف‌سازی این چالش‌ها استفاده از فناوری‌های دفترکل توزیع‌شده (برای مثال زنجیره بلوکی) می‌باشد که به واسطه زیر فناوری‌های اصلی خود یعنی زیرساخت کلید عمومی، شبکه‌های همتابه‌همتا و سازوکار اجماع شناخته شده و پاسخگوی چالش‌های بیان شده در اینترنت اشیاء می‌باشد. زنجیره بلوکی با وجود حل چالش یکپارچگی داده‌ها در اینترنت اشیاء قادر به تضمین عدم دستکاری داده قبل از ورود به زنجیره بلوکی نیست. برای مثال، چنانچه به واسطه تزریق بدافزار به گره دروازه، داده‌های دریافتی از گره‌های حسگر دستخوش تغییر گردد، زنجیره بلوکی قادر به تشخیص این امر نخواهد بود. به منظور پاسخگویی به این چالش، در این پژوهش یک سازوکار اجماع مبتنی بر شهرت جهت دستیابی به اجماع در شبکه زنجیره بلوکی با در نظر گرفتن شهرت گره‌های دروازه در اینترنت اشیاء پیشنهاد می‌گردد. در این اجماع از یک سیستم رای‌دهی به همتایان بر اساس نوع رفتار آن‌ها در شبکه استفاده می‌شود. رای‌گیری به واسطه‌ی گروهی از قضات (هیئت منصفه) که به هر استخراج‌کننده در شبکه اختصاص دارند، انجام می‌پذیرد. در صورتی که دروازه‌ای بدرفتاری بروز دهد، هیئت منصفه که بر آن دروازه نظارت دارند، از امتیاز شهرت آن گره کاسته و در صورتی که امتیاز شهرت پایین‌تر از آستانه تعریف شده توسط شبکه باشد، آن گره پس از رای‌گیری و اجماع هیئت منصفه از شبکه اخراج می‌شود. معیار انتخاب استخراج‌کنندگان پس از محاسبه شهرت گره‌ها، انتخاب دوره‌ای قدیمی‌ترین دروازه به عنوان استخراج‌کننده می‌باشد. از کاربردهای این پژوهش می‌توان به حملاتی مانند تزریق بدافزار در ساختارهای اینترنت اشیاء صنعتی که بعضا در صنایع حساس کشور وجود دارند و امکان تزریق بدافزار به گره‌ها موجود است، مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، دفترکل توزیع‌شده، اعتماد، شهرتس


 


دانشکده مهندسی کامپیوتر مدیریت تحصیلات تکمیلی

  

 
   
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11064.68587.fa.html
برگشت به اصل مطلب