دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه های آموزشی - قدیمی
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 92-91

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/6/6 | 

پیرو اطلاعیه آموزش دانشگاه زمانبندی انتخاب واحد مقطع کارشناسی-نیمسال اول تحصیلی 92-1391 به شرح پیوست اعلام می گردد. 

  سال ورود

  از

  تا

  روز

  تاریخ

  ساعت

  روز

  تاریخ

  ساعت

  87 و ماقبل

  شنبه

  91/6/18

  10:00

  سه شنبه

  91/6/21

  23:59

  88

  یکشنبه

  91/6/19

  09:00

  سه شنبه

  91/6/21

  23:59

  89

  دوشنبه

  91/6/20

  09:00

  سه شنبه

  91/6/21

  23:59

  90

  سه شنبه

  91/6/21

  09:00

  سه شنبه

  91/6/21

  23:59

 

 ثبت نام مقاطع تحصیلات تکمیلی از شنبه مورخ 18/6/91 ساعت 10 صبح آغاز می شود و تا سه شنبه مورخ 21/6/91 ساعت 23:59 به پایان می رسد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.11062.25296.fa.html
برگشت به اصل مطلب