دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
زمان ارائه شفاهی سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به قبل ( متاخرین)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/21 | 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ و ماقبل که هنوز سمینارشان را ارائه نداده اند (روزانه و پردیس و مجازی)
 
زمان ارائه شفاهی سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ و ماقبل (که هنوز سمینارشان را ارائه نداده اند) روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ می باشد.
برنامه ارائه سمینارها متعاقبا اعلام می گردد.
دانشجویانی که در تاریخ نامبرده در بالا سمینارشان را ارائه می دهند می بایست در پیشخوان خدمت در قسمت ارائه سمینار درخواست ارائه بدهند و همچنین فایل گزارش سمینار که توسط استاد راهنما در صفحه اول امضاء نموده و تایید کرده است را به آدرس زیر ایمیل نمایند.
karimiiust.ac.ir
دانشجویان محترم تا تاریخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۲ فرصت درخواست ارائه سمینار در پیشخوان و بارگزاری فایلهای سمینارشان را دارند.
دانشجویان توجه داشته باشند که حتما گزارش سمینار را استاد راهنما باید تایید نماید.
دانشجویانی که درخواست ارائه شان را تا تاریخ اعلام شده (۱۶/۰۲/۱۴۰۲) ثبت ننمایند، در برنامه ارائه سمینارها قرار نمی گیرند.
                                                     تحصیلات تکمیلی دانشکده
                                                              ۱۶/۱۲/۱۴۰۱
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.11000.71645.fa.html
برگشت به اصل مطلب