دانشکده مهندسی کامپیوتر-  رویدادهای جاری و عمومی
Spaghetti Contest ۴

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/3 | 
چهارمین دوره مسابقات کد نویسی مبهم   
  Spaghetti Contest ۴
۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری.
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت مسابقه مراجعه شود:
http://spaghetticontest.sharif.ir
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.11000.70064.fa.html
برگشت به اصل مطلب