دانشکده مهندسی کامپیوتر-  کنفرانس ها و جشنواره ها
بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/21 | 
AWT IMAGE

بیست و چهارمین کنفرانس مهندسی برق ایران از تاریخ 21 الی 23 اردیبهشت ماه1395   در دانشگاه شیراز برگزار می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://idea.iust.ac.ir/find-14.10990.44966.fa.html
برگشت به اصل مطلب