دانشکده مهندسی کامپیوتر-  کنفرانس ها و جشنواره ها
دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/8 | 
دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 17 تا 19 شهریور ماه 1394 توسط گروه های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان برگزار می‌شود
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.10990.42443.fa.html
برگشت به اصل مطلب