دانشکده مهندسی کامپیوتر-  کنفرانس ها و جشنواره ها
دومین کنفرانس بین المللی الکترونیکی مهندسی کامپیوتر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/2/13 | 

 

دومین کنفرانس بین المللی الکترونیکی مهندسی کامپیوتر 27 و 28 مهرماه 1391 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

 

وب سایت کنفرانس :

http://iccke2012.um.ac.ir

        

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.10990.24272.fa.html
برگشت به اصل مطلب