دانشکده مهندسی کامپیوتر-  کنفرانس ها و جشنواره ها
فراخوان سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1390/2/27 | 

مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه تا پانزدهم خردادماه 1390

پایگاه اطلاع رسانی:  http://khwarizmi.ir   

رایانامه: javan-at-khwarizmi.ir

نشانی: تهران - خیابان انقلاب - میدان فردوسی - خیابان شهید سید عباس موسوی(فرصت جنوبی) شماره 27

تلفن و دورنگار: 7-88828051  , 88838341 , 8831972

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://www.iust.ac.ir/find-14.10990.20041.fa.html
برگشت به اصل مطلب