روابط عمومی دانشگاه- اساتید نمونه کشوری
کسب عنوان استاد نمونه کشوری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها


 
        استادان نمونه کشوری
ردیف نام ونام خانوادگی دانشکده سال عکس
۱ دکتر حسین بلندی مهندسی برق ۱۴۰۲
۲ دکتر عباس عرفانیان امیداوار مهندسی برق ۱۴۰۲
۳ دکتر سید مصطفی حسینعلی پور مکانیک ۱۴۰۲
۴ دکتر محمد رضا دلیری مهندسی برق ۱۴۰۱
۵ دکتر محمد خلج امیر حسینی مهندسی برق ۱۴۰۱
۶ دکتر علی ملکی شیمی ۱۴۰۱
۷ دکتر ابوالفضل واحدی مهندسی برق ۱۴۰۰
۸ دکتر داوود یونسیان مهندسی راه آهن ۱۴۰۰
۹   دکتر کامران دانشجو مهندسی مکانیک ۱۴۰۰
۱۰ دکتر منصور انبیاء شیمی ۱۳۹۸
۱۱ دکتر تورج محمدی مهندسی شیمی ۱۳۹۹
۱۲ دکتر حسین سرپولکی مهندسی مواد ومتالورژزی ۱۳۹۶
۱۳ دکتر مصطفی  بهزادفر معماری و شهرسازی ۱۳۹۵
۱۴ دکتر محسن فیضی معماری و شهرسازی ۱۳۹۴
۱۵ دکتر مجیدرضا آیت للهی مهندسی مکانیک ۱۳۹۲-۱۳۹۳
۱۶ دکتر احمد چلداوی مهندسی برق ۱۳۹۱
۱۷ دکتر حمید بهیهانی مهدسی عمران ۱۳۹۰
۱۸ دکتر محمد حسن بازیار مهندسی عمران ۱۳۸۹
۱۹ دکتر حیدرعلی شایانفر مهندسی برق ۱۳۸۸
۲۰ دکتر محمد حسن شجاعی فرد مهندسی مکانیک ۱۳۸۷
۲۱ دکتر محمود مهرداد شکریه مهندسی مکانیک ۱۳۸۶
۲۲ دکتر همایون عریضی مهندسی برق ۱۳۸۵
۲۳ دکتر محرم حبیب نژاد کورایم مهندسی مکانیک ۱۳۸۴
۲۴ دکتر فرهاد گلستانی فرد مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۸۳
۲۵ دکتر محمد علی بوترانی مهندسی مواد و متالورژی ۱۳۸۲
۲۶ دکتر فرخ حجت کاشانی مهندسی برق ۱۳۸۱
۲۷ دکتر عباس افشار مهندسی عمران ۱۳۸۰
۲۸ دکتر علی کاوه مهندسی عمران ۱۳۷۹
۲۹ دکتر عباس طائب مهندسی شیمی ۱۳۷۵
۳۰ دکتر محمد سلیمانی مهندسی برق ۱۳۷۰-۷۴
۳۱ مهندس محمد ذهبیون مهندسی صنایع ۱۳۷۳
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14474.38361.fa.html
برگشت به اصل مطلب