روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
ابقای نماینده حقوقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/11/17 | 
ابقای نماینده حقوقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
 

با حکم دکتر منصور انبیاء، پیام درویشی در عنوان «نماینده حقوقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» ابقا شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶، پیام درویشی را برای مدت یک سال دیگر در عنوان «نماینده حقوقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی» ابقا کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به آقای درویشی توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.70499.fa.html
برگشت به اصل مطلب