روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در حوزه تامین منابع مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/7 | 
انتصاب مشاور رئیس دانشگاه در حوزه تامین منابع مالی

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر مرتضی رئیسی دهکردی، به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در حوزه تامین منابع مالی»  منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵، دکتر مرتضی رئیسی دهکردی را برای مدت دو سال به سمت «مشاور رئیس دانشگاه در حوزه تامین منابع مالی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر رئیسی دهکردی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69574.fa.html
برگشت به اصل مطلب