روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد


 
 با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر مسعود هادیان دهکردی، به سمت «مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۷، دکتر مسعود هادیان دهکردی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر هادیان دهکردی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69159.fa.html
برگشت به اصل مطلب