روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/5 | 
انتصاب مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک

 با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر فتح‌الله طاهری بهروز، به سمت «مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۲، دکتر فتح‌الله طاهری بهروز را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه طراحی کاربردی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر طاهری بهروز، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.


 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69126.fa.html
برگشت به اصل مطلب