روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب سرپرست مدیریت فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 

انتصاب سرپرست مدیریت فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

با حکم دکتر منصور انبیاء، و بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دکتر سروش برادران، به سمت «سرپرست مدیریت فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱، دکتر سروش برادران را به سمت «سرپرست مدیریت فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر برادران، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67859.fa.html
برگشت به اصل مطلب