امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام مصاحبه دکتری۱۴۰۲

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/31 | 
ثبت نام مصاحبه دکتری۱۴۰۲

آموزش تصویری مراحل ثبت نام مصاحبه دکتری ۱۴۰۲


 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.73428.fa.html
برگشت به اصل مطلب