پژوهشکده توربین گاز دانشگاه علم و صنعت ایران- زمینه های پژوهشی
زمینه های پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
طراحی، تحلیل، آنالیز حساسیت و بهینه سازی چرخه عملکردی موتور
طراحی و تحلیل انواع سیستم های کنترلی موتور
مطالعه و تحلیل قطعات چرخان موتور شامل کمپرسور، توربین، فن و محورها
بررسی و تحلیل نسل جدید موتورهای توربین گازی
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده توربین گاز دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://www.iust.ac.ir/find-100.13620.31341.fa.html
برگشت به اصل مطلب