دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/19 | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ 12/7/93، دکتر شهرزاد جوانشیر را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34413.fa.html
برگشت به اصل مطلب