دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر قطب علمی معماری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/23 | 
AWT IMAGEبا حکم مورخ 23/8/91 ریاست دانشگاه، آقای مهندس عبدالحمید نقره کار برای مدت دو سال به سمت مدیر قطب معماری اسلامی منصوب شد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.26394.fa.html
برگشت به اصل مطلب