خوابگاه دانشجویی- معرفی مدیر
مدیریت اداره امور خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/8 | 


 

نام مسئول

سمت

تلفن داخلی

پست الکترونیک

محمد طیبی

مدیریت امور خوابگاهها

۷۹۰۰

khabgahiust.ac.ir
 
 
  اهم وظایف مدیریت :
 •  نظارت، هماهنگی و کنترل فعالیت‌­های مربوط به امور خوابگاه‌های دانشجویان با هماهنگی مدیر امور دانشجویان و معاون مدیر امور دانشجویان
 • بازدید مرتب و دوره‌ای از خوابگاه­‌ها و بررسی مشکلات و نیازمندی­‌های دانشجویان و انعکاس آن به مسئولین ذیربط و تلاش در جهت آن­ها
 • بررسی میزان رضایت­مندی دانشجویان از نحوه ارائه خدمات خوابگاهی و ارائه گزارش به مقامات مافوق
 • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در امور خوابگاه‌­های دانشجویی
 • برنامه­‌ریزی برای تشکیل جلسات شورای اسکان جهت طرح مسائل و حل مشکلات اسکان دانشجویان
 • نظارت بر حسن انجام وظایف پرسنل امور خوابگاه‌­ها و سرپرستان خوابگاه‌­ها
 • بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی اداره امور خوابگاه‌­ها و انعکاس آن به مقامات مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه
 • برنامه‌ریزی به منظور صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف آب، برق‌و‌گاز در فصول مختلف سال بنابه مقتضیات مربوطه توسط همکاران و دانشجویان
 • برنامه‌ریزی اسکان خوابگاه‌ها با توجه به از سر‌گیری آموزش حضوری در دانشگاه و استفاده دانشجویان از خوابگاه‌ها و امکانات مربوطه
 • برنامه­‌ریزی و تلاش جهت جلب مشارکت دانشجویان مقیم در خوابگاه‌­ها و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان
 • رعایت و نظارت بر اجرای آیین­‌نامه‌ها، دستورالعمل­‌ها و مقررات جاری در امور خوابگاه­‌ها
 • نظارت بر نگهداری صحیح از اموال، تجهیزات و ساختمان­‌های خوابگاه­‌های دانشگاه
 • همکاری لازم با معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص انجام امور فوق برنامه و مشاوره­ای در خوابگاه‌ها
 
نشانی مطلب در وبگاه خوابگاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-98.13306.30146.fa.html
برگشت به اصل مطلب