گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/2 | 
             AWT IMAGE

نشانی تربیت بدنی: رسالت-خیابان هنگام- خیابان دانشگاه -دانشگاه علم و صنعت- استادیوم ورزشی-روبه روی سالن تیراندازی

گروه تربیت بدنی

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۹۴

نشانی مطلب در وبگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی:
http://idea.iust.ac.ir/find-95.12937.29288.fa.html
برگشت به اصل مطلب