پژوهشگاه علم و صنعت ایران- توسعه فناوری هواپیمایی جت
توسعه فناوری های کلیدی طراحی و ساخت هواپیمای 100 تا 150 نفره بخش موتور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/2 | 

پروژه ملی توسعه فناوری های کلیدی طراحی و ساخت هواپیمای 100 تا 150 نفره بخش موتور

       

براساس تجربیات، سوابق و توانمندی‌های دانشکده مهندسی مکانیک در زمینه موتورهای توربین‌، دانشگاه علم و صنعت ایران از طرف شورای عتف بعنوان «مجری همکاری» در بخش موتور طرح کلان ملی «توسعه فناوری‌های کلیدی هواپیمایی جت مسافربری 150 نفره» انتخاب شده است.

  بهره‌بردار این طرح کلان ملی، سازمان صنایع هوایی ایران است و با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجری محوری در بخش هواپیما، دانشگاه صنعتی اصفهان مجری همکار در بخش اویونیک اجرا می‌گردد.

AWT IMAGE

  دانشگاه علم وصنعت ایران پس از هماهنگی با سازمان صنایع هوایی ایران و دانشگاه‌های دیگر، برنامه اجرای پروژه طراحی و ساخت هواپیمایی 150 نفره تهیه و تدوین گردید.

  براساس این برنامه، تقسیم فعالیت‌ها و وظایف بین سازمان صنایع هوایی و دانشگاه‌ها صورت گرفته است و محل تامین منابع مورد نیاز تعیین گردید. سازمان صنایع هوایی و صنایع تابعه براساس اعتبارات ملی عمدتا مسئولیت ساخت و تست هواپیما را به عهده گرفته و دانشگاه‌ها براساس اعتبارات شورای عتف مسئولیت طراحی مفهومی و توسعه فناوری‌های کلیدی برای طراحی و ساخت هواپیما را برعهده گرفتند. فعالیت‌های دانشگاهی‌ در 8 محور برنامه‌ریزی شده است.

  براساس برنامه، دفتر طراحی موتور و پژوهشکده توربین‌ گاز به عنوان ساختار اجرای طرح کلان ملی در دانشگاه علم وصنعت ایران تاسیس گردید و طراحی مفهومی موتور توربوفن شروع شده است. همچنین درخت فناوری‌های کلیدی در طراحی و ساخت موتور هواپیما در دست تهیه است. به منظور جهت دهی و سازماندهی آموزش تحقیقات در راستای توسعه فناوری‌های کلیدی موتور هواپیما، دومین همایش تخصصی توربین گاز در اردیبهشت برگزار گردید و طرح حمایت از پروژه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تدوین گردید. جهت بهره‌گیری از همکاری‌های بین‌المللی مذاکراتی با مراکز و متخصصان خارج از کشور صورت گرفته است. علاوه بر آن مطالعات اولیه و همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری به منظور برنامه‌ریزی برای اخذ گواهینامه معتبر بین‌المللی صورت پذیرفته است. 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-93.13121.29281.fa.html
برگشت به اصل مطلب