قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی- ویژه نامه
ویژه نامه شماره (2)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/8 | 

AWT IMAGE اهداف و محورهای تخصصی قطب عملی " بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی"AWT IMAGE 

AWT IMAGE  اهداف قطب:

 •   کمک به حل مسائل کشور در رابطه با معضلات زیربنایی
 •   افزایش سهم کشور در تولید دانش جهانی در زمینه های کاری قطب
 •   ارائه برنامه های پژوهشی و آموزش های مبتنی بر پژوهش بصورت مشترک با مجامع علمی داخلی و خارجی
 •   ایجاد زمینه های مناسب برای بهره وری و ظهور بهتر توانمندی های اعضای هیات علمی
 •   جهت دار و هدفمند کردن پژوهش و تلاش در جهت دسترسی به اهداف از پیش تعیین و ترسیم شده
 •   کمک به تربیت پژوهشگران ممتاز در کشور
 •  انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی و دانش تولیدی در سطح ملی و بین المللی از طریق کتب و مجلات علمی و برگزاری کنفرانس های معتبر ملی و بین‏المللی
 •  اجرای طرح های تحقیقاتی بدیع در راستای ارتقای موقعیت علمی کشور
 •  تولید نرم افزارهای جدید در جهت حل معضلات کشور و پاسخگویی به نیازهای بین المللی
 •  توسعه آموزش های پیشرفته دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی و پژوهشی منطقه ای در سیستم های پیشرفته تولیدی و خدمات

AWT IMAGE  محورهای تخصصی فعالیت قطب:

 •   کیفیت، پایایی و بهره وری
 •  فناوری های اطلاعاتی و نوین
 •  روش های ابتکاری و هوشمند در مهندسی صنایع
 •   توسعه مدیریت
 •   سیستم های حمل و نقل پیشرفته
 •   طراحی سیستم های پیشرفته تولیدی

 

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی:
http://www.iust.ac.ir/find-91.14057.33899.fa.html
برگشت به اصل مطلب