دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
توافق اولیه جهت ایجاد آزمایشگاه مرجع صنعت نفت در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/3/1 | 
جهت مشاهده خبر کلیک کنید
نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find-9.6298.78184.fa.html
برگشت به اصل مطلب